Romania

School

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Targoviste

Italy

School
Liceo Scientifico Pasolini Potenza

Poland

School
Szkola Podstawowa im. Ignacego
Ulatowskiego w Gorzycach Wielkich

Turkey

School

Bayraklı Nuri Atik Vocation High School

 

Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto
Targoviste
Bayraklı Nuri Atik
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Szkola Podstawowa
im. Ignacego
Ulatowskiego w
Gorzycach Wielkich  
 Liceo Scientifico
Pasolini Potenza